Τι είναι το N.L.P

Ο Νεύρο – Γλωσσικός Προγραμματισμός είναι η τέχνη της επικοινωνίας. Η τέχνη της επικοινωνίας με εμάς τους ίδιους όπως και με κάθε άλλον άνθρωπο.

Παράλληλα, είναι και μία μέθοδος, ένα εργαλείο αυτο-βελτίωσης και προσωπικής ανάπτυξης, η οποία μας επιτρέπει να ανακτήσουμε τον έλεγχο της σκέψης μας από την ανεξέλεγκτη και αυτόματη επίδραση που έχει σε εμάς, και η οποία εκδηλώνεται ως συμπεριφορές στην καθημερινή μας ζωή.

Με τον Νεύρο – Γλωσσικό Προγραμματισμό, μαθαίνουμε να ελέγχουμε την σκέψη μας, μαθαίνουμε πως γίνεται να σκεφτόμαστε πάντα θετικά και μαθαίνουμε να ακούμε πραγματικά τι λένε οι άλλοι και το κυριότερο, τι λέμε εμείς οι ίδιοι ανεξάρτητα εάν μιλάμε στον εαυτό μας ή σε κάποιον τρίτο.

Ο ορισμός του Νεύρο – Γλωσσικού Προγραμματισμού με πολύ απλά λόγια είναι ο εξής :

  1. H λεξη “Νεύρο” αναφέρεται στο νευρικό μας σύστημα και τις πέντε αισθήσεις μας, μέσω των οποίων αντιλαμβανόμαστε την πραγματικότητα. Όλα τα εξωτερικά ερεθίσματα (φως, ήχος, οσμή, γεύση και άγγιγμα) λαμβάνονται από το αντίστοιχο αισθητήριο όργανο, μετατρέπονται σε ηλεκτρο-χημικά σήματα τα οποία μεταφέρονται αστραπιαία στον εγκέφαλο, στο αντίστοιχο κέντρο όπου και γίνεται η μετάφραση και επεξεργασία τους, και αποστέλλονται πίσω στο ανάλογο αισθητήριο όργανο.
  2. Η λέξη “Γλωσσικός” αναφέρεται στην γλώσσα που μιλάμε και η οποία είναι το μέσο με το οποίο κάθε δεδομένη στιγμή κατανοούμε, εκφράζουμε και επικοινωνούμε την αντίληψη της πραγματικότητας μας.
  3. Η λέξη “Προγραμματισμός” αναφέρεται στην διαδικασία με την οποία μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε τον εγκέφαλο μας να αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα θετικότερα σε συχνότερη ή και μόνιμη βάση, με την διαγραφή / αντικατάσταση ορισμένων λέξεων, με την σωστή χρήση και έκφραση των λέξεων και με την διατύπωση των σωστών ερωτήσεων σε κάθε μορφή επικοινωνίας με τον εαυτό μας ή οποιονδήποτε άλλο.

 

Επικοινωνία

Για να κλείσετε μία συνεδρία mBRAIN ή να μάθετε περισσσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email στο info@alexroudos.com ή με ένα τηλεφώνημα στο +30.6975 771 891