O Συναισθηματικός Εγκέφαλος (Emotional Brain) συνλειτουργεί και τις περισσότερες φορές υπερισχύει του Λογικού Εγκεφάλου. Στην συνεδρία mBRAIN εστιάζουμε στις νοητικές λειτουργίες που συντελούνται μονίμως σε ασυνείδητο ή υποσυνείδητο επίπεδο και διαχωρίζουμε συνειδητά τον Συναισθηματικό Εγκέφαλο από τον Λογικό, ώστε να διαχειριζόμαστε καλύτερα και να εξαλείψουμε την συναισθηματική φόρτιση και ένταση που μας οδηγούν σε αρνητικούς περιορισμούς καθημερινά. Άγχος, φόβοι, φοβίες, κρίσεις πανικού και πολλά άλλα ψυχολογικής φύσεως θέματα, προκύπτουν από συγκεκριμένες νοητικές διαδικασίες και βασίζονται σε ασυνείδητους μηχανισμούς που επαναπρογραμματίζονται με επιτυχία με τις συνεδρίες mBRAIN και τον Νεύρο – Γλωσσικό Προγραμματισμό. Κατά μέσο όρο απαιτούνται 4 εώς 8 συνεδρίες. Οι συνεδρίες mBRAIN είναι ιδανικές τόσο για ενήλικες όσο και για εφήβους και παιδιά.

Το NLP Life Coaching έχει ως στόχο την  καθοδήγηση του ενδιαφερόμενου ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνει και να υλοποιεί τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις με την εκπόνηση των πλέον ιδανικών στρατηγικών δράσης. Εστιάζουμε και αναλύουμε τα αντικειμενικά δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες που υφίστανται ενώ παράλληλα εξαλείφουμε τις περιοριστικές πεποιθήσεις οι οποίες προέρχονται από τις ασυνείδητες νοητικές διαδικασίες του Συναισθηματικού Εγκεφάλου, ώστε να ληφθεί η σωστότερη και ωφελιμότερη απόφαση. Στοχοθετούμε με ακρίβεια προσδιορίζοντας με λεπτομέρεια τις αναγκαίες στρατηγικές με τις οποίες θα υλοποιήσουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το NLP Life Coaching βασίζεται στο mBRAIN System και είναι ακόμα πιο εξειδικευμένο σε ότι αφορά την καθοδήγηση στην λήψη αποφάσεων και εκπόνηση στρατηγικών δράσης (Decisions & Strategies Coaching). Απευθύνεται σε όλους και κυρίως σε όσους θέλουν να αναπτύξουν και να βελτιώσουν την επαγγελματική και την προσωπική τους καθημερινότητα με τον πλέον γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο.

Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, διευθυντές, πωλητές, πολιτικούς και γενικότερα σε ιδιώτες οι οποίοι βρίσκονται σε ανώτερη ή ηγετική θέση στην οποία είναι μείζονος σημασίας η αποτελεσματική επικοινωνία σε προσωπικό ή συλλογικό επίπεδο. Η υπηρεσία Behavioral Influence εξειδικεύεται πλήρως στην τέχνη της επικοινωνίας. Μαθαίνουμε πως να εκφραζόμαστε σωστά στην προφορική και γραπτή μας επικοινωνία, πως να κινούμε και να χρησιμοποιούμε σωστά τα χέρια μας και πως να εκμεταλλευόμαστε γενικότερα την γλώσσα του σώματος μας συνολικά. Η υπηρεσία παρέχεται είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ως εκπαίδευση και πρακτική, είτε για αόριστο αν και εφόσον απαιτείται ένας σύμβουλος επικοινωνίας, ο οποίος παράλληλα με την εκπαίδευση θα αναλάβει και την γενικότερη διαχείριση των επικοινωνιακών αναγκών του επαγγελματία ή της επιχείρησης.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και workshops QuantuMind στοχεύουν στην εκπαίδευση και κατανόηση του σημαντικότατου ρόλου της γλώσσας και των λέξεων στον σχηματισμό της αντίληψης μας για την πραγματικότητα. Απευθύνονται στον καθένα χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις για την παρακολούθηση τους. Τα σεμινάρια γίνονται δια ζώσης ή διαδικτυακά ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Προς το παρόν ο κατάλογος με τα διαθέσιμα σεμινάρια περιλαμβάνει τα εξής : “Σκέψου Θετικά”, “Ζήσε το Παρόν”, “Γλώσσα του Σώματος – Μιλήστε με το Σώμα και τα Χέρια”, “Πειθώς και Επιρροή”, “NLP Training – The Basics”, “The 20 Best NLP Techniques”, “Neuro – Linguistic Parenting / Νεύρο – Γλωσσικός Γονεϊσμός”. Η χρονική διάρκεια των σεμιναρίων και των workshops κυμαίνεται από 4 εώς και 20 ώρες και μπορούν να συμμετέχουν ενήλικες και έφηβοι από 13 ετών και άνω. Με την ολοκλήρωση των σεμιναρίων παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής και το αντίστοιχο βιβλίο ύλης. Περισσότερες πληροφορίες για τα σεμινάρια μπορείτε να διαβάσετε επιλέγοντας τον σύνδεσμο QuantuMind Seminars στο μενού.

Επικοινωνία

Για να κλείσετε μία συνεδρία mBRAIN ή να μάθετε περισσσότερες και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω email στο info@alexroudos.com ή με ένα τηλεφώνημα στο +30.6975 771 891